CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG- VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

VIETNAM SEED AND HIGH-TECH AGRICULTURAL MATERIAL JOIN STOCK COMPANY – VN SHAM JSC

  • Địa chỉ công ty: Khu 1 – P. Vân Phú – TP. Việt Trì – Phú Thọ Việt Trì, Phú Thọ
  • Hotline: 0210.397.0404
  • Fax: 0210.397.0405
  • Bán hàng: Mr Cảnh: 0985178999
  • Kỹ thuật: Mr Hội: 0985 293392; Mr Cần: 0985729438
  • Cửa hàng nông sản: Ms Quỳnh: 0915033022
  • Thường trực: 02103 970404; Ms Lan: 0988786555
  • Địa chỉ cửa hàng: Số 3765 đường Hùng Vương-TP Việt Trì – tỉnh Phú Thọ
  • Email: Lan.cncpt@gmail.com

LIÊN HỆ: