CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

 Địa chỉ: Khu 1 – P. Vân Phú – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ
 Điện thoại: 0988.786.555
Website: phuthoseed.com.vn