Khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp CNC

Ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp giúp nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân.

Là đơn vị “tiên phong” phát triển nông nghiệp CNC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cùng với sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, Công ty CP giống – vật tư nông nghiệp CNC Việt Nam đã tập trung vào công tác nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp trong và ngoài Tỉnh.

Năm 2009, hệ thống sản xuất giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào của Công ty Cổ phần Giống -Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động. Từ cơ sở sản xuất đó, mỗi năm trên 3 triệu cây giống các loài hoa (đồng tiền, cúc, lan Hồ điệp, lan Hoàng thảo…); giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp… được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn nông nghiệp CNC, cung cấp cho các nhà vườn, vườn ươm và nông dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất một số cây trồng; sản xuất giống, thương phẩm hoa lan Hồ điệp; ứng dụng công nghệ nhà màng để sản xuất dưa lưới, dưa leo an toàn; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh cho cây ăn quả; sản xuất phân bón lá phức hữu cơ cao cấp cung cấp; chọn tạo và sản xuất giống lúa đặc sản và gạo chất lượng cao…

Mô hình nhà lưới trồng dưa của Công ty CP giống – vật tư nông nghiệp CNC Việt Nam

Có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp là bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

Bài viết liên quan