Đề nghị đưa giống lúa chất lượng J02 và QR15 vào thâm canh tại Huyện Yên Dũng- BG

Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty Cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam và HND huyện Yên Dũng tổ chức tham quan, tổng kết mô hình lúa thuần chất lượng cao J02 và QR15 sử dụng phân bón Tiến Nông vụ chiêm xuân năm nay. 

Các đại biểu tham quan mô hình trồng lúa J02 và QR15 trên cánh đồng thôn Tiên La.

Nhằm đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy trên địa bàn tỉnh, vụ xuân này, Trung tâm dạy nghề, HND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam chọn lọc giống lúa thuần chất lượng cao J02 và QR15- những giống lúa với nhiều ưu điểm vượt trội, trồng khảo nghiệm tại xứ đồng Cửa Am, thôn Tiên La, xã Đức Giang (Yên Dũng) với tổng diện tích 27,3 ha; 50 hộ tham gia. Trong đó giống J02 có 20,3 ha; giống QR15 có 7ha. 

Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% giống tới từng hộ tham gia (Công ty hỗ trợ 22,3ha; UBND xã Đức Giang hỗ trợ 5ha). 

Qua thực tế khảo nghiệm cho thấy, cả 2 giống lúa này đều có cùng đặc điểm: Cứng cây, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, tỷ lệ hạt lép thấp, chịu thâm canh. Chất lượng gạo cao, thơm, cơm dẻo mềm, vị đậm, ăn ngon. Cả QR15 và J02 có tỷ lệ nhiễm sâu bệnh thấp hơn so với giống lúa đối chứng KD18. Đặc biệt, khả năng chống đổ và chịu rét tốt hơn so với đối chứng KD18. Tại mô hình này, cả 2 giống lúa đều đạt 350kg/sào.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm dạy nghề, Công ty cổ phần giống- vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam và các hộ tham gia mô hình đề nghị UBND huyện Yên Dũng quan tâm, chỉ đạo phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ và Kỹ thuật nông nghiệp huyện nghiên cứu, đề xuất đưa 2 giống lúa J02 và QR15 vào cơ cấu giống lúa trên địa bàn huyện trong những năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nguồn Báo Bắc Giang

Bài viết liên quan